ยึดมั่นอุดมการณ์ ทำงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ

เลขที่ 1 อาคารสโมสรรถไฟ ชั้น 3 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

 คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ปี 2567

คำสั่ง สอ.สรฟ.1-2567 แต่งตั้งรองประธานกรรมการ

คำสั่ง สอ.สรฟ.2-2567 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองประธานกรรมการ

คำสั่ง สอ.สรฟ.3-2567 แต่งตั้งรองประธานกรรมการ

คำสั่ง สอ.สรฟ.4-2567 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองประธานกรรมการ

คำสั่ง สอ.สรฟ.5-2567 แต่งตั้งรองประธานกรรมการ

คำสั่ง สอ.สรฟ.6-2567 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ

คำสั่ง สอ.สรฟ.7-2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

คำสั่ง สอ.สรฟ.8-2567 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

คำสั่ง สอ.สรฟ.9-2567 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้

คำสั่ง สอ.สรฟ.10-2567 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คำสั่ง สอ.สรฟ.11-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำสั่ง สอ.สรฟ.12-2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

 

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF

แบบฟอร์มกู้ฉุกเฉิน ผ่านไปรษณีย์

   เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ด้วยสถานณการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินการการติดต่อระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด กับสมาชิก อาจจะมีความไม่สะดวกหรือล่าช้า ทำให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาจจมีความไม่คล่องตัวในการดำเนินการของสมาชิก เพื่อเป็นการลดปัญหาและช่วยให้สมาชิกสามารถดำเนินการได้สดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการกู้ฉุกเฉิน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด จึงได้จัดทำขั้นตอนและเอกสารในการทำเรื่องกู้ฉุกเฉิน ของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

หมายเหตุ. เป็นการใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

จิงเรียนมาเพิ่อทราบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-2504988

คลิกเพื่อดูภาพใหญ๋

เอกสารที่ใช้ในการกู้ฉุกเฉินเพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ

 

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาบัตรพนักงานหรือบำนาญ....สีส้ม

3.สลิปเงินเดือน...เดือนล่าสุด

4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร