ยึดมั่นอุดมการณ์ ทำงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ

เลขที่ 1 อาคารสโมสรรถไฟ ชั้น 3 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

 

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 16

คำสั่ง สอ.สรฟ. 1-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

คำสั่ง สอ.สรฟ. 2-2564 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

คำสั่ง สอ.สรฟ. 3-2564 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา

คำสั่ง สอ.สรฟ. 3-2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง

คำสั่ง สอ.สรฟ. 4-2564 แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ฯ

คำสั่ง สอ.สรฟ. 5-2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่าย

คำสั่ง สอ.สรฟ. 9-2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบ

คำสั่ง สอ.สรฟ. 10-2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำสั่ง สอ.สรฟ. 11-2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการทำลายเอกสาร

คำสั่ง สอ.สรฟ. 12-2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่

 

คำสั่งอิ่นๆ

-

-

-

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF

แบบฟอร์มกู้ฉุกเฉิน ผ่านไปรษณีย์

   เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ด้วยสถานณการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินการการติดต่อระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด กับสมาชิก อาจจะมีความไม่สะดวกหรือล่าช้า ทำให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาจจมีความไม่คล่องตัวในการดำเนินการของสมาชิก เพื่อเป็นการลดปัญหาและช่วยให้สมาชิกสามารถดำเนินการได้สดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการกู้ฉุกเฉิน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด จึงได้จัดทำขั้นตอนและเอกสารในการทำเรื่องกู้ฉุกเฉิน ของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

หมายเหตุ. เป็นการใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

จิงเรียนมาเพิ่อทราบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-2504988

คลิกเพื่อดูภาพใหญ๋

เอกสารที่ใช้ในการกู้ฉุกเฉินเพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ

 

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาบัตรพนักงานหรือบำนาญ....สีส้ม

3.สลิปเงินเดือน...เดือนล่าสุด

4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร