ยึดมั่นอุดมการณ์ ทำงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ

เลขที่ 1 อาคารสโมสรรถไฟ ชั้น 3 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

3e5b2b39aafe7ae53a572ecc37c2fea6

  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ขอบคุณ อธิบดี DSI กรณีแจ้งข้อกล่าวหา อดีตผู้บริหารสหกรณ์ฯ กับพวก ฐานฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน

      วันที่ 27 ธันวาคม 2564  นายทวีเดช จุฬคุปต์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เดินทางเข้าพบ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแสดงความขอบคุณ จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผล จนกระทั่งได้แจ้งข้อกล่าวหากับอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวก รวม 18 ราย ฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน” และ/หรือ “ฟอกเงิน” และฐาน “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีต่อผู้ต้องหา และสามารถเยียวยาและคืนทรัพย์สินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ยังผลให้สามารถบริหารจัดการต่อไปได้ รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ฯ อีก 6,000 ราย สามารถได้รับค่าหุ้นคืน

     กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา ได้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดทางอาญา กรณีพบการทุจริตนำเงินออกจากบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ไปเปลี่ยนสภาพแห่งตัวทรัพย์ เพื่อซุกซ่อน ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา หรือได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มา อันเป็นเหตุในการเข้าทำการตรวจยึด/อายัดทรัพย์สิน (คดีพิเศษที่ 21/2564) และได้ใช้อำนาจตามมาตรา 24 (5) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ในการอายัดทรัพย์สินไว้แล้วรวม 189 รายการ มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท และต่อมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวก รวม 18 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน” และ/หรือ “ฟอกเงิน” ตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 83 และความผิดฐาน “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการในทุกมิติภายใต้กรอบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งให้ขยายผลเร่งรัดติดตามทรัพย์สิน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเยียวยาและคืนทรัพย์สินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด และได้ดำเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน ส่งผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 อย่างต่อเนื่อง และเด็ดขาด

IMG 7048IMG 7052

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF

แบบฟอร์มกู้ฉุกเฉิน ผ่านไปรษณีย์

   เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด ด้วยสถานณการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้การดำเนินการการติดต่อระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด กับสมาชิก อาจจะมีความไม่สะดวกหรือล่าช้า ทำให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาจจมีความไม่คล่องตัวในการดำเนินการของสมาชิก เพื่อเป็นการลดปัญหาและช่วยให้สมาชิกสามารถดำเนินการได้สดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการกู้ฉุกเฉิน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด จึงได้จัดทำขั้นตอนและเอกสารในการทำเรื่องกู้ฉุกเฉิน ของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดและจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

หมายเหตุ. เป็นการใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

จิงเรียนมาเพิ่อทราบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จํากัด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-2504988

คลิกเพื่อดูภาพใหญ๋

เอกสารที่ใช้ในการกู้ฉุกเฉินเพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ

 

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาบัตรพนักงานหรือบำนาญ....สีส้ม

3.สลิปเงินเดือน...เดือนล่าสุด

4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร